Artikelen door Hans

Informatiebijeenkomst nieuwe opleiding woonzorgbegeleider of -helpende

Informatiemiddag opleiding tot verzorgende ig dementiezorg 23 november Magnushof Schagen WarmThuis, de Reigershoeve en Woonzorggroep Samen bieden topzorg aan mensen met dementie. Zij ontwikkelen een opleiding die aansluit op hun visie en werkwijze; persoonsgerichte, liefdevolle zorg voor mensen met dementie. We zijn op zoek naar mensen die met passie, lef en energie deze opleiding willen volgen. […]

Logeerhuizen WarmThuis: zinnige zorg?

Hoe toon je een goed voorbeeld voor anderen en hoe maak je dat zichtbaar? Dat is de insteek van  “Zinnige zorg” die daar een nominatie aan koppelt. Op verzoek van onze financier, het zorgkantoor VGZ, heeft WarmThuis een intern  onderzoek uitgevoerd onder gebruikers, naasten en professioneel betrokkenen over de ervaringen in ons logeerhuis in De […]

Nieuwe opleiding voor woonzorgbegeleiders volgens visie WarmThuis

We ontwikkelen dit jaar een opleiding voor woonzorgbegeleiders die volledig aansluit op de visie ‘warme zorg’ van WarmThuis. Het begon allemaal met de film ‘mooi werk’ die we samen met Reigershoeve maakten. Het grote ROC Horizon College in Alkmaar zag de film, werd enthousiast en dacht; wij willen onze leerlingen opleiden om te gaan werken […]

Radicaal vernieuwen

Het is nog niet eens zo lang geleden dat de wijze waarop wij bij WarmThuis werken, betrekkelijk onbekend was, ook binnen de verpleeghuissector. Daar is de laatste jaren echter veel verandering in gekomen. Onder de kop “Zicht op vernieuwing” is een serie artikelen verschenen over hoe verpleegzorg anders en beter kan. Het initiatief ligt bij […]

Informatie-bijeenkomsten

Wilt u meer weten over WarmThuis en onze locaties bezoeken? Dan bent u van harte welkom op een van onze informatiebijeenkomsten. Aan de orde komen wonen bij WarmThuis, het ontmoetingscentrum en het logeerhuis. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen. Nog te bepalen, data volgen in de week van 7 januari 2019 Tijd […]

Kwaliteits jaarverslag op de website

Hoe organiseren wij onze persoonsgerichte zorg? Hoe zorgen we ervoor dat onze bewoners zich prettig en geborgen voelen? Hoe gaan we om met veiligheid en welke uittgangspunten hanteren we daar bij. Welke rol heeft in onze visie de familie en hoe betrekken we familie bij onze zorg? Deze vragen stellen we ons in het kwaliteitsjaarverslag […]

Hoe houden we WarmThuis klein?

Twee nieuwe locaties van WarmThuis: wat een prachtige ontwikkeling. Maar meteen een groot dilemma. We willen heel graag onze visie en werkwijze uitdragen én we hebben een lange wachtlijst. Daarop staan zo veel mensen die toe zijn aan een beschermde woonomgeving waar ze zich geborgen voelen.  Maar aan de andere kant: we willen een kleine […]

Parttime verpleeghuiszorg

Een paar dagen per week naar een verpleeghuis, in plaats van permanent. Voor ouderen die nog wel thuis willen en kunnen wonen, maar toch verzorging nodig hebben kan het een uitkomst zijn. Dit betoogden afgelopen week regeringspartijen D66 en VVD. De partijen vroegen de minister voor Volksgezondheid het plan verder te onderzoeken en een pilot […]

Nieuwe opleiding bedoeld voor zij-instromers

De nieuwe opleiding is nadrukkelijk open voor zij-instromers. Mensen die altijd al in de zorg wilden werken maar wat voor reden dan ook niet is gebeurd.We hebben steeds meer werkers in de zorg nodig. Nu er extra geld is, is het verleidelijk om goede mensen bij andere instellingen weg te trekken. Maar dan span je […]

In memoriam Hans Houweling

Op 17 november 2017 overleed Hans Houweling, mede-oprichter van WarmThuis. Wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie zou er in Nederland heel anders uitgezien hebben zonder de grote inzet en invloed van Hans Houweling. Hij was pionier bij de ontwikkeling van de visie ‘warme zorg’, en ontwikkelde met gelijkgestemden de kleinschalige zorg zoals die nu gemeengoed […]