logo-fieldlab-zonder-tekst

Informatiebijeenkomst nieuwe opleiding woonzorgbegeleider of -helpende

Informatiemiddag opleiding tot verzorgende ig dementiezorg 23 november Magnushof Schagen

logo-fieldlab-zonder-tekstWarmThuis, de Reigershoeve en Woonzorggroep Samen bieden topzorg aan mensen met dementie. Zij ontwikkelen een opleiding die aansluit op hun visie en werkwijze; persoonsgerichte, liefdevolle zorg voor mensen met dementie.

We zijn op zoek naar mensen die met passie, lef en energie deze opleiding willen volgen. In plaats van op school vindt het leren vooral plaats op werkplek, met inspirerende opdrachten die je opleiden tot verzorgende IG of helpende dementiezorg.

Elke werkdag in de zorg is anders. Wat wel hetzelfde is, dat jij en de bewoners er iedere dag gewoon een fijne dag van maken. Wil je zie hoe mooi het werken met mensen met dementie? Bekijk de film “Mooi Werk” via: www.warmthuis.nl

Zoeken we jou?

Altijd al willen werken in de zorg?! Ben je 21 jaar of ouder, in het bezit van een mbo-niveau 2 of 3 diploma en je wil je je graag laten omscholen? Ben je in het bezit van een rijbewijs of eigen vervoer? Kan jij omgaan met de digitale middelen die tijdens het werk en de opleiding gebruik worden? Ben je flexibel inzetbaar? Dit is je kans!

Wat bieden wij jou?

 • Begeleiding door enthousiaste medewerkers van WarmThuis en Woonzorggroep Samen;
 • Kennismaken met verschillende woongroepen;
 • Een dienstverband bij WarmThuis of Woonzorggroep Samen;
 • Een salaris conform cao;
 • Je studie wordt betaald;
 • Je krijgt een dienstverband van 2

Kom je naar de informatiemiddag op 23 november om 12.30?

De informatiemiddag vindt plaats in Magnushof. Het adres is Jacob Ruijsdaelslaan 310 1741 KW Schagen. Meld je uiterlijk 16 november 2018 aan via: info@fieldlabdementie.nl

Wil je meteen solliciteren?

Dit kan door een brief te sturen met je cv en een korte motivatie aan info@fieldlabdementie.nl. Voor vragen kan je contact opnemen via 06-10833073 (WarmThuis ma./vr. 8.30 tot 14.00) of 06-13346920 (Samen ma.,di. en do. 8.30 tot 13.00)

Programma 23 november

 • 12.30 Inloop met soep en brood
 • 12.45 introductie
 • 13.00 Kennismaking
 • 13.30 Informatie over de opleiding en werken in de zorg
 • 14.00 Workshops
 • 15.00 Vragen en reflectie
 • 15.30 Afsluiting en borrel

Dit is je kans!

De opleiding is landelijk erkend en je krijgt hiervoor naar afloop een diploma. Je bent verzekerd van een baan, nu en in de toekomst.

 

 

 

 

logeren

Logeerhuizen WarmThuis: zinnige zorg?

Hoe toon je een goed voorbeeld voor anderen en hoe maak je dat zichtbaar? Dat is de insteek van  “Zinnige zorg” die daar een nominatie aan koppelt. Op verzoek van onze financier, het zorgkantoor VGZ, heeft WarmThuis een intern  onderzoek uitgevoerd onder gebruikers, naasten en professioneel betrokkenen over de ervaringen in ons logeerhuis in De Hulst. De uitslagen zijn bijna allemaal positief. Mantelzorgers geven aan dat ze de zorg beter kunnen volhouden wanneer hun naaste af en toe uit logeren kan op een adres waar het vertrouwd is en waar hun naaste met warme zorg wordt omringd. Ook het wennen aan “De situatie straks” wordt regelmatig genoemd als pluspunt. Ook werd aangegeven dat  degene met dementie langer thuis kan blijven wonen, wanneer hij of zij regelmatig een paar weken naar het logeerhuis kan. Dan kan de mantelzorger bijtanken.

Natuurlijk waren er ook punten van kritiek. Zo bleek dat sommigen zich er wel opgesloten voelden omdat je niet zomaar naar buiten kunt lopen. Het logeerhuis is op de eerste etage en de lift is geen vanzelfsprekendheid voor velen. Verder gaf iemand als tip om meer met de logees te doen: een uitje, betrekken bij dagelijkse activiteiten, fietsen of wandelen.

logo-fieldlab-zonder-tekst

Nieuwe opleiding voor woonzorgbegeleiders volgens visie WarmThuis

We ontwikkelen dit jaar een opleiding voor woonzorgbegeleiders die volledig aansluit op de visie ‘warme zorg’ van WarmThuis. Het begon allemaal met de film ‘mooi werk’ die we samen met Reigershoeve maakten. Het grote ROC Horizon College in Alkmaar zag de film, werd enthousiast en dacht; wij willen onze leerlingen opleiden om te gaan werken zoals bij WarmThuis. We maakten kennis met elkaar, hielden een inspiratiebijeenkomst en onze woonzorgbegeleiders verzorgden gastlessen op het ROC. Het vertrouwen groeide snel en ondertussen hebben we besloten in februari 2019 te starten met een opleiding nieuwe stijl. Zorgorganisatie woonzorggroep Samen en het ROC Kop van Noord Holland sloten zich ook aan.

Wat maakt de nieuwe opleiding zo anders? In de eerste plaats gaan we ook bij de opleiding ons handelsmerk, “Passie, lef en energie” voluit inzetten. Bij de informatiebijeenkomst in november beginnen we daar al mee met een ludieke kennismaking: heerlijk eten, muziek, een workshop en een interactieve kennismaking met de opleiding en onze werkwijze.

Werving en selectie doen we zelf en de opleiding speelt zich voor 90% af bij WarmThuis en woonzorggroep Samen. De leerlingen doorlopen ongeveer tien thema’s die volgens ons relevant zijn. Bijvoorbeeld het thema ‘eten en drinken’, Een opdracht kan dan zijn: inventariseer wat de lievelingsmaaltijden van de bewoners op de woning zijn. Leer die met hulp van de naasten koken en kook vervolgens al deze maaltijden ook daadwerkelijk op de woning. Een ander voorbeeld: bij het thema ‘wie is de bewoner’ zou de opdracht kunnen zijn met onze bewoner het ouderlijk huis te bezoeken, of andere dierbare plekken uit zijn of haar verleden, waarna verslag gedaan wordt tijdens een familie-avond. En zo zijn er tientallen voorbeelden te bedenken. De ontwikkelgroep waar vanuit WarmThuis Kirsten, Anita en Corine aan mee doen gaat dat de komende maanden doen. De inhoud van het werk is het vertrekpunt en daar bouwen we de opleiding omheen. Vervolgens gaat het ROC al onze plannen onderbrengen in het ‘landelijk kader’ en vertelt ons wat er nog mist om voor een officieel diploma in aanmerking te komen. Dus eerst de inhoud en dan pas het kader, in die volgorde, en beslist niet andersom!

Het is hartverwarmend om te zien met hoeveel enthousiasme onze mensen hiermee aan de slag willen. En het is heel hoopgevend hoe een enorm groot instituut als het ROC dit project met ons wil aangaan. En het draagt beslist bij aan de missie van WarmThuis: topzorg voor alle mensen met dementie in Nederland.

Hans van Amstel

radicale vernieuwing

Radicaal vernieuwen

Het is nog niet eens zo lang geleden dat de wijze waarop wij bij WarmThuis werken, betrekkelijk onbekend was, ook binnen de verpleeghuissector. Daar is de laatste jaren echter veel verandering in gekomen. Onder de kop “Zicht op vernieuwing” is een serie artikelen verschenen over hoe verpleegzorg anders en beter kan. Het initiatief ligt bij de Beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Door ervaringen, ideeën, zienswijzen en meningen te bundelen wil deze beweging niet alleen laten zien dat het anders – en beter- kan, maar ook hoe. Ook WarmThuis leverde hiervoor een bijdrage door middel van drie interviews: één met Hans van Amstel over de visie en hoe die in de praktijk wordt toegepast, één met de partner van een bewoonster en één met een verzorgende. Wilt u de publicatie lezen? Klik dan hier. Wilt u ook de publicaties van andere instellingen zien? Klik dan hier.

informatie

Informatie-bijeenkomsten

Wilt u meer weten over WarmThuis en onze locaties bezoeken? Dan bent u van harte welkom op een van onze informatiebijeenkomsten. Aan de orde komen wonen bij WarmThuis, het ontmoetingscentrum en het logeerhuis. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen.

 • Nog te bepalen, data volgen in de week van 7 januari 2019

Tijd van de informatiebijeenkomsten: 14.30 – 16.00 uur

U kunt zich (verplicht) opgeven voor de informatiebijeenkomst door een mail te sturen aan info@warmthuis.nl of door het contactformulier in te vullen.

kwaliteit

Kwaliteits jaarverslag op de website

Hoe organiseren wij onze persoonsgerichte zorg? Hoe zorgen we ervoor dat onze bewoners zich prettig en geborgen voelen? Hoe gaan we om met veiligheid en welke uittgangspunten hanteren we daar bij. Welke rol heeft in onze visie de familie en hoe betrekken we familie bij onze zorg? Deze vragen stellen we ons in het kwaliteitsjaarverslag dat op de website te lezen is.

Vorig jaar verscheen een nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg, waarin beschreven staat waar verpleeghuisinstellingen aan moeten voldoen. Een van de vereisten is een kwaliteitsjaarverslag dat voor 1 juli van dit jaar gepubliceerd moet worden op de website van de zorginstelling.

Ons kwaliteitsjaarverslag volgt de indeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Per hoofdstuk beschrijven we eerst wat het kwaliteitskader vraagt, vervolgens wat WarmThuis met betrekking tot het betreffende onderwerp doet, om tot slot beschrijven we de nieuwe activiteiten. Lezen? Klik op deze link.

klein

Hoe houden we WarmThuis klein?

Twee nieuwe locaties van WarmThuis: wat een prachtige ontwikkeling. Maar meteen een groot dilemma. We willen heel graag onze visie en werkwijze uitdragen én we hebben een lange wachtlijst. Daarop staan zo veel mensen die toe zijn aan een beschermde woonomgeving waar ze zich geborgen voelen.  Maar aan de andere kant: we willen een kleine organisatie blijven; een organisatie waar we elkaar goed kennen en waar we onze bewoners goed kennen. Een grote instelling betekent meer afstand en meer overheadkosten, en daar kiezen we niet voor. Maar vooral: we denken dat een grote organisatie ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg en de passie, lef en energie van de medewerkers.

Als oplossing bedachten we het volgende. Nieuwe vestigingen helpen we drie jaar lang opstarten, onder de vlag van WarmThuis. Een groepje enthousiaste medewerkers, de ‘cultuurdragers’ van onze huidige vestigingen, gaan werken op de nieuwe vestigingen om de visie en werkwijzeover te dragen. Nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreide opleiding om te leren werken volgens de visie van WarmThuis, warme zorg.

Als de nieuwe vestiging na drie jaar goed draait kan deze vestiging met een eigen directeur en raad van toezicht zelfstandig verder. Dat lijkt niet efficiënt maar is het wel, zo is bij WarmThuis gebleken. De directeur kan namelijk  als spin in het web met tien petten op met minimale ondersteuning de organisatie leiden. Efficiënter kan het niet! De overhead blijft daarmee onder de 10% van de personeelskosten zodat zoveel mogelijk geld voor de directe zorg beschikbaar is. En blijven de nieuwe organisaties samenwerken met WarmThuis? Jazeker, maar op vrijwillige basis en gericht op het gezamenlijk doel: topzorg voor mensen met dementie in Noord Holland.

Hans van Amstel

parttime

Parttime verpleeghuiszorg

parttimeEen paar dagen per week naar een verpleeghuis, in plaats van permanent. Voor ouderen die nog wel thuis willen en kunnen wonen, maar toch verzorging nodig hebben kan het een uitkomst zijn. Dit betoogden afgelopen week regeringspartijen D66 en VVD.

De partijen vroegen de minister voor Volksgezondheid het plan verder te onderzoeken en een pilot te starten. “Met de pilot willen we onderzoeken of het aansluit bij het de behoefte van ouderen en wat het betekent voor de organisatie van een verpleeghuis”, aldus Tweede-Kamerlid Vera Bergkamp (D66).

Toen ons dit nieuws ter ore kwam dachten we; “dit is een heel goed plan, maar …. we doen dit al lang!”
WarmThuis heeft twee logeerhuizen met ieder vijf kamers waar mensen ‘parttime’ komen logeren. Dat gaat bijna altijd goed, dankzij de warme zorg die geboden wordt en de goede samenwerking met de verwijzers. De partners of familie van de logees zijn over het algemeen heel tevreden.

In 2017 logeerden 135 mensen met dementie bij ons in de tien beschikbare kamers. Het is nooit officieel onderzocht, maar de casemanagers van Geriant maakten de inschatting dat dankzij het logeren bij WarmThuis mensen een half jaar tot een jaar langer thuis kunnen blijven wonen.

Wij nodigden de tweede kamer leden uit om bij ons een werkbezoek te brengen. Daar zijn zij op in gegaan. Ze zijn van harte welkom.

zijinstromers

Nieuwe opleiding bedoeld voor zij-instromers

De nieuwe opleiding is nadrukkelijk open voor zij-instromers. Mensen die altijd al in de zorg wilden werken maar wat voor reden dan ook niet is gebeurd.We hebben steeds meer werkers in de zorg nodig. Nu er extra geld is, is het verleidelijk om goede mensen bij andere instellingen weg te trekken. Maar dan span je het paard achter de wagen. Daarom zijn we momenteel op zoek naar zij-instromers. Dank zij dat extra geld kunnen zij tijdens de opleiding ook meedraaien op de woningen, die daarmee een dubbele bezetting krijgen.

Maastricht,

In memoriam Hans Houweling

Maastricht,

Maastricht,

Op 17 november 2017 overleed Hans Houweling, mede-oprichter van WarmThuis.

Wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie zou er in Nederland heel anders uitgezien hebben zonder de grote inzet en invloed van Hans Houweling. Hij was pionier bij de ontwikkeling van de visie ‘warme zorg’, en ontwikkelde met gelijkgestemden de kleinschalige zorg zoals die nu gemeengoed is in Nederland.

Als ouderenarts verzette hij zich al vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw tegen de toenmalige zorg voor mensen met dementie die niet gericht was op welzijn maar op de medische zorg en waarbij vrijheidsbeperkende gemeengoed waren. Hans dacht nooit in protocollen, maar vertrouwde op de kennis en gezond verstand van de medewerkers. Zijn uitgangspunt was even helder als simpel:”Hoe zou je zelf verzorgd willen worden?”

Met ijzeren volharding en mensen om zich heen die hij warm wist te krijgen voor zijn ideeën realiseerde hij het beroemde Anton Pieckhofje in Haarlem. De eerste kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie waar bewoners met elkaar een huishouden vormen en dat nog steeds model staat voor zorg zoals het moet.

Vanaf begin jaren negentig tot 2005 zette Houweling verpleeghuiszorg op in Almere en een geriatrisch steunpunt. Om de ervaringen met kleinschalige wijze van werken vast te leggen en te verspreiden, zette hij hier ook een kenniscentrum op. Onder andere door het organiseren van symposia werd die kennis verspreid en breidde kleinschalige zorg zich verder uit. Ook publiceerde hij artikelen, onder andere in het mede door hem opgezette tijdschrift Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie en bestemd voor professionals in de zorg voor mensen met dementie.

Met die ervaring en steeds vernieuwde inzichten realiseerde Hans, samen met Rene de Vries en Hugo van Waarde, de twee locaties van WarmThuis. Hans Houweling was niet iemand die voldaan achterover leunde. Telkens kwam hij met nieuwe ideeën. Een voorbeeld hiervan was tijdens het symposium van WarmThuis twee jaar geleden toen hij inging op de rol van de familie na de verhuizing naar WarmThuis. Hij stelde dat WarmThuis een aantal zorgen overneemt, maar dat  familie verantwoordelijkheid dient te blijven na de verhuizing.

Hans was gepassioneerd, visionair, volhardend, eigenwijs en wars van dikdoenerij. Tijdens zijn ziekte was werken aan beter wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie, zijn passie, zijn medicijn. Met bewondering zagen wij hoe hij dat dat aanpakte.

In de film ‘Mooi Werk‘, die 25 september 2017 in premiere ging, worden woonzorgbegeleiders Aileen en Roos een dag gevolgd tijdens hun werk bij WarmThuis en de Reigershoeve. Het is de verbeelding van het werk van Hans, en zijn companen Hugo en Rene.

Hans Houweling was zijn tijd vooruit. WarmThuis is hem veel dank verschuldigd.

Bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers, directie en raad van toezicht van WarmThuis