Cliënten verwantenraad: optimaal bijdragen aan welzijn bewoners

Hoe lever je als cliënten-verwantenraad een bijdrage aan het welzijn van de bewoners en hoe vertegenwoordig je de bewoners en hun familie zonder dat je een instituut voor notoire klagers wordt? Dat zijn vragen waar de cliënten-verwantenraad van WarmThuis zich voor ziet gesteld. Dit behoeft enige uitleg. In een platte organisatie als WarmThuis wordt uitgegaan van het leggen van verantwoordelijkheden daar waar ze horen; dus de groep verzorgenden in een woning is verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen.

Zijn er strubbelingen, problemen of klachten, niet alleen onderling, maar ook van familie, dan moet dat ook in de groep aan de orde worden gesteld. Met andere woorden: we spreken elkaar aan op zaken die goed en minder goed gaan. Het is niet de bedoeling dat dit soort zaken linea recta bij een cliëntenraad gemeld worden en dat is dan meteen een valkuil.

De nieuwe cliënten-verwantenraad, die medio 2015 van start ging, is zich daar zeer van bewust en is nog zoekend naar de wijze hoe die rol van adviserend en vertegenwoordigend orgaan kan worden vervuld. Dit jaar krijgen de leden een scholing hierover met als onderwerp: hoe kan een cliënten-verwantenraad optimaal bijdragen aan het welzijn van de bewoners. Ook ondertekenden de voorzitter en de directeur een samenwerkingsovereenkomst en een huishoudelijk reglement en sloten ze een intentieverklaring af. Meer daarover in het interview met de voorzitter, Volkert Hoogeland.

Als adviserend orgaan bespreekt de cliënten-verwantenraad alle stukken die ook de Raad van Toezicht onder ogen krijgt zoals de begroting, de jaarrekening en het meerjarenplan.