In memoriam Hans Houweling

Maastricht,

Maastricht,

Op 17 november 2017 overleed Hans Houweling, mede-oprichter van WarmThuis.

Wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie zou er in Nederland heel anders uitgezien hebben zonder de grote inzet en invloed van Hans Houweling. Hij was pionier bij de ontwikkeling van de visie ‘warme zorg’, en ontwikkelde met gelijkgestemden de kleinschalige zorg zoals die nu gemeengoed is in Nederland.

Als ouderenarts verzette hij zich al vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw tegen de toenmalige zorg voor mensen met dementie die niet gericht was op welzijn maar op de medische zorg en waarbij vrijheidsbeperkende gemeengoed waren. Hans dacht nooit in protocollen, maar vertrouwde op de kennis en gezond verstand van de medewerkers. Zijn uitgangspunt was even helder als simpel:”Hoe zou je zelf verzorgd willen worden?”

Met ijzeren volharding en mensen om zich heen die hij warm wist te krijgen voor zijn ideeën realiseerde hij het beroemde Anton Pieckhofje in Haarlem. De eerste kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie waar bewoners met elkaar een huishouden vormen en dat nog steeds model staat voor zorg zoals het moet.

Vanaf begin jaren negentig tot 2005 zette Houweling verpleeghuiszorg op in Almere en een geriatrisch steunpunt. Om de ervaringen met kleinschalige wijze van werken vast te leggen en te verspreiden, zette hij hier ook een kenniscentrum op. Onder andere door het organiseren van symposia werd die kennis verspreid en breidde kleinschalige zorg zich verder uit. Ook publiceerde hij artikelen, onder andere in het mede door hem opgezette tijdschrift Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie en bestemd voor professionals in de zorg voor mensen met dementie.

Met die ervaring en steeds vernieuwde inzichten realiseerde Hans, samen met Rene de Vries en Hugo van Waarde, de twee locaties van WarmThuis. Hans Houweling was niet iemand die voldaan achterover leunde. Telkens kwam hij met nieuwe ideeën. Een voorbeeld hiervan was tijdens het symposium van WarmThuis twee jaar geleden toen hij inging op de rol van de familie na de verhuizing naar WarmThuis. Hij stelde dat WarmThuis een aantal zorgen overneemt, maar dat  familie verantwoordelijkheid dient te blijven na de verhuizing.

Hans was gepassioneerd, visionair, volhardend, eigenwijs en wars van dikdoenerij. Tijdens zijn ziekte was werken aan beter wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie, zijn passie, zijn medicijn. Met bewondering zagen wij hoe hij dat dat aanpakte.

In de film ‘Mooi Werk‘, die 25 september 2017 in premiere ging, worden woonzorgbegeleiders Aileen en Roos een dag gevolgd tijdens hun werk bij WarmThuis en de Reigershoeve. Het is de verbeelding van het werk van Hans, en zijn companen Hugo en Rene.

Hans Houweling was zijn tijd vooruit. WarmThuis is hem veel dank verschuldigd.

Bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers, directie en raad van toezicht van WarmThuis