kwaliteit

Kwaliteits jaarverslag op de website

Hoe organiseren wij onze persoonsgerichte zorg? Hoe zorgen we ervoor dat onze bewoners zich prettig en geborgen voelen? Hoe gaan we om met veiligheid en welke uittgangspunten hanteren we daar bij. Welke rol heeft in onze visie de familie en hoe betrekken we familie bij onze zorg? Deze vragen stellen we ons in het kwaliteitsjaarverslag dat op de website te lezen is.

Vorig jaar verscheen een nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg, waarin beschreven staat waar verpleeghuisinstellingen aan moeten voldoen. Een van de vereisten is een kwaliteitsjaarverslag dat voor 1 juli van dit jaar gepubliceerd moet worden op de website van de zorginstelling.

Ons kwaliteitsjaarverslag volgt de indeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Per hoofdstuk beschrijven we eerst wat het kwaliteitskader vraagt, vervolgens wat WarmThuis met betrekking tot het betreffende onderwerp doet, om tot slot beschrijven we de nieuwe activiteiten. Lezen? Klik op deze link.