Logeerhuizen WarmThuis: zinnige zorg?

Hoe toon je een goed voorbeeld voor anderen en hoe maak je dat zichtbaar? Dat is de insteek van  “Zinnige zorg” die daar een nominatie aan koppelt. Op verzoek van onze financier, het zorgkantoor VGZ, heeft WarmThuis een intern  onderzoek uitgevoerd onder gebruikers, naasten en professioneel betrokkenen over de ervaringen in ons logeerhuis in De Hulst. De uitslagen zijn bijna allemaal positief. Mantelzorgers geven aan dat ze de zorg beter kunnen volhouden wanneer hun naaste af en toe uit logeren kan op een adres waar het vertrouwd is en waar hun naaste met warme zorg wordt omringd. Ook het wennen aan “De situatie straks” wordt regelmatig genoemd als pluspunt. Ook werd aangegeven dat  degene met dementie langer thuis kan blijven wonen, wanneer hij of zij regelmatig een paar weken naar het logeerhuis kan. Dan kan de mantelzorger bijtanken.

Natuurlijk waren er ook punten van kritiek. Zo bleek dat sommigen zich er wel opgesloten voelden omdat je niet zomaar naar buiten kunt lopen. Het logeerhuis is op de eerste etage en de lift is geen vanzelfsprekendheid voor velen. Verder gaf iemand als tip om meer met de logees te doen: een uitje, betrekken bij dagelijkse activiteiten, fietsen of wandelen.