WarmThuis heeft twee locaties:

Op beide locaties staan vier huizen die bewoond worden door 6 mensen. Daarnaast is op beide locaties een ontmoetingscentrum met dagsociëteit  de mogelijkheid om te   logeren voor mensen met dementie die zelfstandig thuis wonen.

Om te kunnen wonen bij WarmThuis is een indicatie van het CIZ nodig, met zorgzwaarteniveau  5 (ZZP5) of zorgzwaarteniveau 7 (ZZP7).

De kosten voor wonen bij WarmThuis zijn hetzelfde als in de reguliere verpleeghuiszorg. Het CAK brengt volgens landelijke afspraken een eigen inkomensafhankelijke bijdrage in rekening.

Helaas heeft WarmThuis een lange wachtlijst met een wachttijd van een tot anderhalf jaar.

Heeft u belangstelling voor wonen bij WarmThuis? Dan kunt u contact opnemen met Kirsten Gruijters. Ook is het mogelijk om langs te komen op een van onze informatiebijeenkomsten.