Versie 15 maart 2020

 Algemeen

 • Scheiden van soos, logeerhuis en en woningen
 • Bij verdenking gebruik beschermende middelen (zie protocol in kwaliteitshandboek) en geen contact met andere woningen door bewoners en jijzelf

Familie

 • Bel met de woning als u komt en kom alleen op afspraak. Per dag maximaal twee bezoekers per bewoner , beperk het aantal verschillende bezoekers per week tot drie mensen.
 • Kom niet als u ziekteverschijnselen heeft of (kans op) corona in uw sociale omgeving, ook niet bij heel lichte klachten
 • Desinfecteer uw handen bij aankomst bij het toegangspoortje
 • Wij vragen u tijdens een bezoek een zelf meegebracht mondkapje te dragen als u de 1,5 meter van uw naaste of anderen op het terrein of binnen de woning niet kunt waarborgen.
 • Bij wandelen en fietsen buiten hoeft u geen mondkapje te dragen, het besmettingsgevaar is dan heel klein. Het mag natuurlijk wel
 • In uitzonderlijke gevallen en in overleg met de woonzorgbegeleider plus kan er voor gekozen worden het mondkapje achterwege te laten. Bijvoorbeeld als uw naaste schrikt of uit zijn/haar doen raakt.
 • U kunt creatief op zoek naar een oplossing om de 1,5 meter te waarborgen. Het uitdrukkelijk verzoek is wel om daar heel consequent mee om te gaan, ook uit solidariteit met de collega’s bij WarmThuis.
 • Ga zoveel mogelijk naar buiten voor een wandeling of fietstocht met de duo-fiets
 • Bezoek binnen kan alleen op de eigen kamer, betreed niet de woonkamer
 • Zorg dat buiten het WarmThuis terrein uw naaste altijd 1,5 meter afstand van anderen houdt
 • Bij verdenking van besmetting bij een van de bewoners of collega’s vragen wij even niet langs te komen tot we duidelijkheid hebben
 • Na de uitslag bent u weer welkom, ook als er sprake is van een besmetting. Wij zorgen in dat geval voor beschermende kleding.

Vrijwilligers

 • Graag willen we gebruik blijven maken van de diensten van de chauffeurs voor het halen en brengen van de soos deelnemers
 • Vrijwilligers activiteiten buiten (wandelen, fietsen, …) blijven mogelijk, graag een mondkapje dragen bij minder dan 1,5 meter
 • Bij grote personele krapte kunnen de vrijwilligers gevraagd worden in te vallen als huiskamerassistent op de woning; nood breekt dan wet.

Collega’s 

 • Super hygiënisch werken, veel poetsen (ook toegangshek WarmThuis!)
 • Collega’s van de woningen die gevaccineerd zijn hoeven geen mondkapje te dragen, mits zij zelf en de bewoners geen klachten hebben. Ook bij klachten en een negatieve test graag het mondkapje blijven dragen tot de klachten verdwenen zijn.
 • Collega’s van het logeerhuis en de dagsociëteiten en collega’s die niet gevaccineerd zijn blijven het mondkapje gebruiken.
 • Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van collega’s en bewoners andere woningen.
 • ‘s nachts worden de woningen verdeeld tussen de twee collega’s
 • ‘s nachts komt een van de twee collega’s in principe alleen op het logeerhuis in Zuidermeer
 • Bij ziekteverschijnselen of corona in sociale omgeving: overleg met Jeanette / Jonie of Ingrid / Anita
 • Bij ziekteverschijnselen bewoner: overleg met verpleegkundig specialist (zie protocol in kwaliteitshandboek) en informeren Jeanette of Ingrid
 • Houd de bewoners van de eigen woning zoveel mogelijk gescheiden van de andere bewoners
 • Houd tijdens de overdracht en bij het verlaten van de ruimte heel consequent 1,5 meter afstand van elkaar
 • Teamvergaderingen gaan via beeldbellen
 • MDO’s gaan via beeldbellen
 • Ga niet de andere woningen binnen
 • Bij vragen of twijfels met betrekking tot bezoek: overleg met Jeanette, Jonie of Ingrid of Anita
 • Gebruik papieren handdoekjes na het handen wassen
 • ADL zorg met handschoenen aan
 • Deurklinken extra schoonmaken
 • Mechanische ventilatie in de woningen moet op stand 2 staan
 • Woningen ventileren middels ramen op slaapkamers open als er niemand is , in de nacht en daar waar kan in de huiskamer de ramen open
 • In de huiskamers een paar bakjes water neerzetten als luchtbevochtiger , wel regelmatig verversen .
 • Iedereen werkt zoveel mogelijk op eigen woning, ook de plusser tijdens plusdagen
 • Llg zijn om en om aanwezig op locatie en werken deels thuis

Kantoor

 • Geen overleg met externen bij WarmThuis
 • Bij werkzaamheden op het terrein woningen goed informeren en corona-proof afspraken met de bezoekers
 • De locatieleidinggevenden werken op locatie
 • Hans werkt zoveel mogelijk thuis