Versie 23 april 2021

Beste contactpersonen / familieleden, collega’s en vrijwilligers,

De bewoners van WarmThuis zijn allemaal gevaccineerd, de collega’s voor het overgrote deel, en zo ook steeds meer naasten, deelnemers van de dagsociëteit en logees in de logeerhuizen. De besmettingen van bewoners van de verpleeghuizen in Noord Holland zijn deze week tot nul gedaald (op het hoogtepunt van de besmettingen waren dat 131 mensen), het vaccin werkt heel goed. Tijdens een overleg op 19 april bespraken we of we op basis van deze situatie de corona-maatregelen kunnen versoepelen. Het gezamenlijk antwoord hier op na afstemming tussen OR, CVR, locatieleidinggevenden, Kirsten en Hans is: Ja, dat kan. In dit bericht informeren we jullie daar over.

Maar om te beginnen wil ik jullie allen vragen om met gezond verstand zoveel als mogelijk de maatregelen die in Nederland gelden te blijven opvolgen: houd waar mogelijk 1,5 meter afstand, was uw handen regelmatig en kom niet naar WarmThuis als u corona verschijnselen heeft of in de nabijheid van iemand met corona bent geweest. En als u zich comfortabel voelt met het dragen van een mondkapje voor de eigen veiligheid of anderen bij WarmThuis, schroom dan niet en blijf het mondkapje vooral dragen.

 Dat gezegd hebbende ziet de versoepeling er als volgt uit:

 Teamvergaderingen

 • Teams komen weer live bij elkaar vanaf 1 mei 2021 voor teamoverleg
 • Volg daarbij heel consequent de corona maatregelen met 1,5 meter afstand
 • Desgewenst kunnen collega’s een mondkapje dragen tijdens de vergadering
 • Desgewenst en bij wijze van uitzondering kunnen collega’s via Zoom mee vergaderen, als zij het nog niet aandurven weer bij elkaar te komen

De woningen / bewoners

Bezoekers

 • Het vriendelijk verzoek om telefonisch een afspraak te maken als u langs wilt komen, tenzij anders afgesproken
 • U hoeft geen mondkapje meer te dragen op de kamer
 • U draagt buiten de kamer nog wel een mondkapje
 • Vriendelijk verzoek het bezoek toch nog zo veel mogelijk op de kamer te laten plaatsvinden, zeker als het druk is in de woonkamer
 • Ga zoveel mogelijk naar buiten, nu het mooi weer wordt

Collega’s en vrijwilligers

 • Hoeven geen mondkapjes meer te dragen in de woning
 • Maak zelf de afweging of je nog een mondkapje wilt dragen, bijvoorbeeld als je (nog) niet gevaccineerd bent. Verplicht is het niet.
 • Draag een mondkapje als een collega daar om vraagt, wees lief voor elkaar
 • Draag een mondkapje als je verkouden bent (en negatief getest) of als de bewoner verkouden is

Dagsociëteiten

Deelnemers

 • Deelnemers kunnen zich weer bewegen over het hele terrein, de hekken kunnen weg
 • Deelnemers worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden van de bewoners en mogen niet de woningen betreden
 • Sommige deelnemers zijn nog niet gevaccineerd, houd hen extra in de gaten
 • Het aantal deelnemers in de bus bij brengen en halen blijft nog beperkt tot vier, conform de landelijke richtlijn
 • Deelnemers nemen niet deel aan groepsactiviteiten met bewoners

Collega’s en vrijwilligers

 • Hoeven geen mondkapje meer te dragen
 • Bij verzorging van deelnemers die niet gevaccineerd zijn, draag een mondkapje

 Logeerhuizen

Logees

 • Logees kunnen zich weer bewegen over het hele terrein, de hekken kunnen weg
 • Logees worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden van de bewoners en mogen niet de woningen betreden
 • Sommige logees zijn nog niet gevaccineerd, houd hen extra in de gaten
 • Logees nemen niet deel aan groepsactiviteiten met bewoners

Activiteiten

 • Groepsactiviteiten kunnen weer starten, waaronder de geheugenkoren. Eventueel in aangepaste vorm, in overleg met de locatie leidinggevende
 • Bewoners van verschillende woningen kunnen weer gezamenlijk aan activiteiten deelnemen
 • Excursies met de bus nog wel met alleen de bewoners van dezelfde woning