Cliënten Verwanten Raad (CVR) van Warm Thuis

Een zorginstelling voor langdurige zorg en uit collectieve middelen gefinancierd, is verplicht een cliëntenraad in het leven te roepen, dat geldt dus ook voor Warm Thuis.

In de cliëntenraad nemen cliënten en familie/verwanten van cliënten zitting. In het geval van Warm Thuis behartigen alleen de verwanten de belangen van de cliënten en is de naam aangepast naar Cliënten Verwanten Raad, afgekort CVR.

De CVR heeft een wettelijke positie vastgelegd in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, afgekort Wmcz. De wet wordt per 1 juli 2020 aangepast, waarmee de CVR (nog) meer inspraak krijgt.

Kort samengevat adviseert de CVR gevraagd en ongevraagd over die zaken die voor de cliënten van belang zijn. De CVR heeft invloed op de samenstelling van het bestuur van Warm Thuis en de Raad van Toezicht. Tevens bespreekt de CVR samen met het bestuur alle stukken die ook de Raad van Toezicht onder ogen krijgt, zoals de begroting, de jaarrekening en het meerjarenplan.

De CVR vergadert minimaal 4 maal per jaar waarbij ook Hans van Amstel, directeur van Warm Thuis aanwezig is. Tussentijds kan het nodig zijn intensiever contact te onderhouden tussen het bestuur en de CVR. Een recent voorbeeld is de organisatie rond de coronacrisis..

De CVR leden vervullen deze functie op vrijwillige basis.

De CVR van Warm Thuis is samengesteld uit totaal vier verwanten van cliënten, twee leden vertegenwoordigen de locatie in Oterleek en twee de locatie in de Zuidermeer.  In de clienten-verwantenraad van WarmThuis hebben zitting:

 • Inge van der Linde (voorzitter) – afgevaardigde locatie de Hulst
 • Joop Groenewoud – afgevaardigde locatie Klein Suydermeer
 • Jan Kooge – afgevaardigde locatie de Hulst
 • Margriet Honingh – afgevaardigde locatie Klein Suydermeer

Hieronder stellen zij zich aan u voor

Inge van der Linde

Inge en PatrickOp de foto hiernaast zien jullie Patrick Wessels Beljaars en Inge van der Linde.

Patrick woont sinds 4 mei 2015 bij Warm Thuis, locatie De Hulst. Sinds juli 2015 zit ik in de cliënten/verwantenraad en sinds september 2018 ben ik voorzitter. .

Ik (Inge) ben 63 jaar en werk bij het MBO College Airport in Hoofddorp. Ik heb twee zoons, een pleegdochter (uit Ecuador) en vijf kleinkinderen en woon in Heemstede.

Patrick heeft in januari 2011 de diagnose Alzheimer gekregen. Sinds die tijd ben ik ook actief bij Alzheimer Nederland. Samen hebben we twee jaar lang mee gedaan aan een groot onderzoek naar medicijnen bij het Alzheimer Research Centrum. Wij hebben ook samen mee gedaan aan het programma ‘Muziekherinneringen’ van Alzheimer Nederland.

Ik heb, tot Patricks opname, in de lotgenoten groep in Heerhugowaard gezeten. Ik was vaste bezoeker van het Alzheimer café in Heerhugowaard. En ik zit in ‘het panel’ van Alzheimer Nederland.

In de cliënten/verwantenraad van Warm Thuis zet ik me in voor het welzijn van cliënten, familie en verwanten en medewerkers van Warm Thuis.

Warm Thuis is een geweldige plek. Dat is ook wel gebleken uit het tevredenheidsonderzoek en de eerste plaats bij de verkiezing van het meest cliënt vriendelijke verpleeghuis van Nederland.

 • Hoe houden we dit zo?
 • Wat kan er nog verbetert worden?

Dit zijn onder andere de vragen waar ik me samen met mijn mede-cliënten- verwantenraadsleden mee bezig wil houden.

Bereikbaarheid:

 • ivd_linde@hotmail.com
 • 06 178 125 83

Joop Groenewoud

Joop Groenewoud.jpg

Door lid te worden van deze raad wil ik mijn bijdrage leveren aan een goede verstandhouding tussen Warm Thuis, haar bewoners en de verwanten van de bewoners.

Mijn echtgenote Els woont vanaf augustus 2014 op de Omloop 5 in Zuidermeer. De diagnose is van het voorjaar 2006.

Els en ik hebben één zoon en drie dochters. Ik ben geboren in 1930, en geniet van een pensioen.

 

Bereikbaarheid:

 • j.m.groenewoud2@hetnet.nl
 • 06 519 889 09

Jan Kooge

pasfoto-jan-koogeIk ben de partner van Marry Schotvanger van huisje 5D. Marry woont bij WarmThuis vanaf eind 2017. We hebben samen 5 kinderen en 13 kleinkinderen, er woont 1 gezin van ons in Ierland en de rest in Schoorl.

De werkzaamheden die ik nog doe zijn bouwbegeleiding, calculatie’s en werkuitvoering. Dit doe ik als zzp-er, zo kon ik de tijd dat Marry ziek werd thuis werken en haar verzorgen. Ik ben 63 jaar en woon in het mooie dorp Schoorl

Voor de clienten verwantenraad heb ik mij aangemeld, om nog wat te kunnen doen en betekenen voor Warm Thuis.

 

Bereikbaarheid:

 • jac.kooge@quicknet.nl
 • 06 801 242 29

Margriet Honingh

foto-margriet-honingh

Al vele jaren ben ik geconfronteerd met dementie. In het verleden met mijn werk als fysiotherapeut, maar ook met de dementie van mijn schoonmoeder, grootmoeder, mijn vader en nu ook van mijn moeder. Ook heb ik vele jaren de mantelzorg voor mijn ouders op mij genomen. Als enig kind een zware taak, dat alleen maar zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Er komt een moment waarop het niet meer gaat en je het uit handen moet geven.

Sinds een half jaar woont mijn tweeënnegentig jarige moeder in de Klein Suydermeer. Er is een liefdevolle opvang met veel aandacht van goed opgeleide verzorgenden dat veel indruk op mij maakt. Mijn moeder krijgt nu gerichte aandacht wat onrust en paniek doet voorkomen. Het gaat nu zoveel beter met haar.

Dementie kent vele gezichten en een individuele aandacht is daarbij belangrijk. Het spreekt mij erg aan dat Warm Thuis er alles aan doet om die aandacht te geven. Het welbevinden van de bewoners heeft dan ook een hoge, zo niet hoogste prioriteit.

Ik kijk ernaar uit mij in te zetten voor Warm Thuis en ik hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.

Bereikbaarheid:

 • margriethoningh@hetnet.nl
 • 06 54 777 880