VACATURE Lid raad van toezicht

De organisatie
WarmThuis is een kleinschalige zorginstelling met twee woonvoorzieningen voor mensen met dementie, in Zuidermeer en Oterleek. Een derde locatie in Grosthuizen is in ontwikkeling. WarmThuis werkt volgens de visie ‘Warme Zorg’, waarbij het streven is om met liefdevolle aandacht, samen met de bewoners met dementie, hun naasten, vrijwilligers en medewerkers van iedere dag weer een fijne en betekenisvolle dag te maken. Meer informatie over WarmThuis kunt u lezen op www.warmthuis.nl

Bij WarmThuis hebben de bewoners en hun familie het voor het zeggen, de medewerkers krijgen alle ruimte hun werk te doen, niet regels maar gezond verstand zijn leidend en lef en initiatief wordt gewaardeerd. Samenwerking met elkaar en met anderen vindt plaats op basis van vertrouwen. Daarnaast biedt WarmThuis dagbesteding en logeerfaciliteiten.

Raad van Toezicht WarmThuis
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 4 keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld werkbezoeken, adviesdagen en ontmoetingen met het management. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht onder meer toe op continuïteit van de organisatie, realisatie van de statutaire doelstellingen en financiële verantwoording.

De rol van de Raad van Toezicht (RvT)

 • De RvT voelt zich verbonden met de doelstelling van WarmThuis en draagt zodoende bij aan het succes van de organisatie.
 • De RvT houdt actief toezicht op het bestuur en staat het bestuur gevraagd en ongevraagd ter zijde.
 • Naast de werkgeversrol naar de Bestuurder toe, vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes.
 • De RvT ziet erop toe dat de Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg, conform de doestelling van WarmThuis.
 • De leden zijn onafhankelijk ten opzichte van externe belangen.
 • De leden hebben bij voorkeur een netwerk in de wereld van gezondheidszorg, gemeenten, welzijn of wonen.

Profiel vacature met als specifiek aandachtsgebied kwaliteit en zorginnovatie

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Affiniteit met de doelstelling van WarmThuis
 • Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een medische achtergrond is een pre.
 • Sterke betrokkenheid bij de kwaliteit, veiligheid en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de zorg voor mensen met dementie.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van deze rol.
 • Oprechte gesprekspartner, in staat proactief mee te denken over strategische vraagstukken.


De bezoldiging voor de leden van de Raad van Toezicht is gesteld op 50% van het toegestane maximum.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Willy Langenberg, directeur-bestuurder, via 06 57518262 of met Joke van den Berg, voorzitter Raad van Toezicht, via info@warmthuis.nl.

We zien uw sollicitatie graag uiterlijk 13 oktober 20023 tegemoet. U kunt deze richten aan Willy Langenberg via info@warmthuis.nl. Eerste gesprekken staan gepland op 20 oktober 2023.