Gruijters, Kirsten (2019) – In gesprek met Kirsten – Interview in tijdschrift Denkbeeld, mei 2019

Inspectie voor de volksgezondheid (2018) – Inspectierapport van bezoek op 24-07-2018

Amstel, Lucas van – Verslag onderzoek logeerhuizen WarmThuis

Schouwstra, Sandra (2018)  Onderzoeksverslag WarmThuis. Universiteit voor Humanistiek.

VWS programma ‘Waardigheid en trots’ – Werkzame ingrediënten van inspirerend leiderschap.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (2018). Voorbeelden en overdenkingen bij vernieuwers in de verpleeghuiszorg – WarmThuis

Film Mooi Werk (2017) waarin trotse medewerkers Aileen van WarmThuis en Roos van de Reigershoeve een dag gevolgd worden tijdens hun werk

Houweling, Hans (1987) Warme zorg, een visie op psychogeriatrische zorgverlening. BKZ, tijdschrift voor bejaarden- kraam- en ziekenverzorging, 2, p. 39-42

Houweling, Hans (1990) Laat je intuïtie spreken! Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, 3, p.16-17

Miesen, Bère (1990) Gehechtheid en dementie. De ouders in de beleving van dementerende ouderen. Dissertatie. Almere / Nijkerk: Versluys / Intro

Waarde, Hugo van (2000) Kleinschaligheid zit in je hoofd: hoe sturen managers kleinschalige woonvormen aan? Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, 12 (1), p. 30-35

Houweling, Hans (2002) Zweedse banden? Verzin iets beters! Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, 2, p. 2-7

Ministerie van VWS (2002) Bopz-brochure voor client en familie_VWS

Leijen, Jos, Hugo van Waarde (2007) Een lot uit de loterij. Familieleden van mensen met dementie over hun ervaring met kleinschalige woonvormen. Alzheimer Nederland, Actiz en Aedes

Waarde, Hugo van (2007) We doen het zoals thuis. Terug naar het Anton Pieck-hofje. Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, 19, p. 17-20

Haaring, Leny, Hans Houweling, Dieneke Smit en Hugo van Waarde (2010) WarmThuis, een visie op wonen en welzijn voor mensen met dementie

Hollander, Loes den (2012) Het gaat om welzijn, wonen bij WarmThuis Zuidermeer. Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, juni, p. 2-5

Waarde, Hugo van (2014) Logeren uit noodzaak, respijtzorg in het logeerhuis. Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, december, p. 26-29