In het laatste kwartaal van 2014 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de naasten van onze bewoners. Er zijn 48 mensen aangeschreven met het verzoek mee te doen, 35 mensen hebben de vragenlijst ingevuld.

We kunnen trots zijn op de uitkomsten van het onderzoek. De familie geeft ons het (gemiddelde) cijfer 9,0 voor WarmThuis als zorginstelling en de zorgverleners krijgen een 8,7!  Een van de familieleden vat haar mening over WarmThuis als volgt samen:

“De verzorgenden zijn top! Lief, geduldig en heel erg zorgzaam. Niets is te veel, ze zorgen voor een goede sfeer, SUPER! De sfeer: een gewoon huis! Alles zoveel mogelijk als thuis. Er kan mag heel veel. WarmThuis is echt een warm thuis!”

Tegelijkertijd worden ook een aantal belangrijke punten ter verbetering genoemd, waar wij mee aan de slag gaan.

Meer begeleiding op de woningen

Dit punt wordt regelmatig genoemd, en daar gaan we mee aan de slag. Er is aangegeven dat er behoefte is aan meer 1 op 1 momenten en persoonlijke aandacht.

We besteden het beschikbare budget nu al zo veel mogelijk aan de begeleiding op de woningen. We gaan kijken of we met structurele inzet van familieleden en   eventueel vrijwilligers de bezetting op de woningen kunnen vergroten, zodat we nog meer dan nu al het geval is kunnen bijdragen aan het welzijn van onze bewoners.

In juni organiseren we daarom in De Hulst en op Suydermeer een bijeenkomst met familieleden en mogelijk ook enkele vrijwilligers om te brainstormen welke mogelijkheden er verder zijn.

Verschil in professionaliteit tussen de verzorgenden

Iedere verzorgende is anders en brengt zijn of haar kwaliteiten, kennis en ervaring mee naar de woning. In 2015 gaan we daarom verder met het kwaliteitsprogramma ‘Laten we Welzijn’ waarbij individuele coaching en het geven van feedback belangrijke onderdelen zijn.

Handboek voor de familie

We gaan een handboek voor de familie maken waarin alle relevante informatie van WarmThuis is terug te vinden. Ook wordt daar per woning informatie over het team in opgenomen. Het handboek wordt in alle woningen neergelegd en is gereed in mei 2015

Meer dieren in Klein Suydermeer

Wordt aan gewerkt, binnenkort komen er meer dieren verschijnen op het terrein, te beginnen met konijnen.

Rapporteren in de huiskamers

We gaan het rapporteren op de computer weer consequent in de woonkamers doen als verzorgenden alleen op de woning zijn.