Betekenis WLZ status van WarmThuis

WarmThuis is een door het Ministerie van VWS in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) erkende instelling voor het leveren van alle zorgfuncties. Daarbij horen een aantal rechten en verplichtingen.

De rechten

Om te kunnen wonen bij WarmThuis is een door het Centraal Indicatieorgaan voor de Zorg (CIZ) afgegeven indicatie nodig met daarin de functies Verblijf (VB) en Behandeling (BH) op psychogeriatrische grondslag. Meestal betreft dit een indicatie ZZP-5 of hoger.

In de toelichting bij de CIZ-indicatie kunt u vinden welk ‘recht’ op zorg de betrokkene heeft. Meer informatie vindt u in de gebruikersgids verpleging en verzorging van het CIZ.

De rechten worden vertaald in een Zorgleefplan dat de door de zorgmedewerkers van WarmThuis samen met de bewoner en diens zorgvertegenwoordiger opgesteld en geëvalueerd wordt.

Verplichtingen en kosten

Zorg, verblijf, voeding en medicijnen van de bewoners worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U betaalt daarvoor een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Een uitvoerige uitleg hierover vindt u op de website van het CAK. U kunt op deze website ook uitrekenen wat u ongeveer moet gaan betalen.

Een aantal kosten worden niet vergoed vanuit de WLZ, zoals de waskosten van de bovenkleding, toiletartikelen en kleine extraatjes. WarmThuis heeft daarvoor een regeling die verderop wordt toegelicht.

Inrichting

Uitgangspunt van WarmThuis is dat de bewoner en familie zelf de eigen kamer inricht. Vanuit WarmThuis wordt bijgedragen in de kosten voor schilderen en stofferen. Ook vinden wij het belangrijk dat iedere bewoner iets van zichzelf terugvindt in de gemeenschappelijke huiskamer. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Inrichting eigen kamer (zoals bed, stoffering, meubels, verlichting, eigen apparatuur, PC)
 • Inrichting huiskamer (zoals meubilair, dressoir, schilderijen, sfeerverlichting, audio/TV)
 • Inrichting keuken (zoals keukenspullen, servies, bestek)
 • Een eigen huisdier
 • Tuinmeubilair

Kosten voor familie en andere mensen die op bezoek komen

De aanwezigheid van familie van de bewoners bij WarmThuis is voor ons vanzelfsprekend en ook ander bezoek is altijd welkom. Wij brengen geen kosten in rekening voor het mee-eten en -drinken. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage te doen in de huishoudpot. Daar kunnen we dan weer extra dingen mee doen met de bewoners.

Privé uitgaven

De meeste bewoners van WarmThuis zijn niet goed in staat hun eigen geld te beheren. Om toch privé aankopen te kunnen doen zoals sigaretten en  versnapering en excursies te kunnen betalen vragen we voor iedere bewoner een voorschot van € 150,-. Medewerkers kunnen dan zo nodig privé aankopen doen en excursies betalen. De vertegenwoordiger of zaakwaarnemer van de bewoner krijgt ieder kwartaal, of zo nodig eerder, een overzicht van de uitgaven met het verzoek het oorspronkelijke bedrag weer aan te vullen tot € 150,-.

Rekeningnummer

WarmThuis heeft een IBAN-rekeningnummer bij de Rabo-bank: NL94RABO0110057570

Telefoon en televisie

Op beide locaties van WarmThuis zijn er in de eigen kamers van de bewoners géén telefoonaansluitingen aanwezig. Bewoners kunnen gebruik maken van de telefoon in de gemeenschappelijke huiskamer. Wanneer het voor een bewoner belangrijk is om een eigen telefoon te hebben, adviseren wij de bewoner of diens vertegenwoordiger om zelf een eenvoudige mobiele telefoon aan te schaffen.

Zowel in Klein Suydermeer (Zuidermeer) als in De Hulst (Oterleek) is er géén kabelaansluiting aanwezig. Wanneer een bewoner graag een eigen TV op de slaapkamer heeft, dan kan deze zelf voor een digitale aansluiting (bijvoorbeeld Digitenne) zorgen.

Verhuisformulier

Iemand die verhuist naar WarmThuis (of diens gemachtigde) dient zich in te schrijven bij de betreffende gemeente. Voor de locatie in Zuidermeer is dit de gemeente Koggenland, voor de locatie in Oterleek is dit de gemeente Alkmaar.

Verzekeringen

WarmThuis verzekert de woningen en alle inventaris die eigendom is van WarmThuis. Een nieuwe bewoner dient zelf voor de eigen verzekeringen zorg te dragen. Verzekeringen waaraan u moet denken zijn:

 • Aansprakelijkheid
 • Inboedel
 • Brand
 • Diefstal van bezittingen met een hoge waarde (zoals sieraden)
 • Zorgverzekering /aanvullende verzekering

Waskosten

Volgens de Wet Langdurige Zorg is het wassen van kleding een verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. Wanneer vaker dan normaal gesproken gewassen moet worden ten gevolge van een aandoening of een ziekte dan worden die extra wasbeurten een verantwoordelijkheid van WarmThuis.

Om onduidelijkheid en discussies over wat nu precies ‘vaker’ is te voorkomen hanteert WarmThuis een eigen, eenvoudige regeling:

 • Het wassen van de onderkleding (ondergoed) en de daarbij behorende kosten worden altijd door WarmThuis verzorgd;
 • Het wassen van de bovenkleding (inclusief stomerij) en de daarbij behorende kosten worden altijd door de (familie of vertegenwoordiger van de) bewoner verzorgd.

In iedere woning van WarmThuis staat een wasmachine en een wasdroger waarvan u – in overleg met de medewerkers – gebruik kunt maken.

BOPZ status van WarmThuis

WarmThuis is een zogenaamde Bopz-instelling. De Bopz is een wet waarin de rechten van mensen die niet vrijwillig zorg ontvangen of onvrijwillig in een instelling verblijven, wordt geregeld. Deze wet is ook van toepassing voor psychogeriatrische zorginstellingen en onder die noemer valt WarmThuis.

Voordat iemand bij WarmThuis komt wonen met de juiste CIZ-indicatie zal door het CIZ worden nagegaan:

 • Of degene instemt met de verhuizing naar WarmThuis
 • Of degene geen bereidheid toont voor -, maar zich ook niet verzet tegen de verhuizing naar WarmThuis. Er wordt dan een zogenaamde artikel 60 Bopz-toets gedaan. Artikel 60 is een artikel in de Wet Bopz die regelt dat wanneer iemand die geen bereidheid en geen verzet laat blijken, door middel van toestemming van een zogenaamde Bopz-commissie opgenomen kan worden.
 • Of degene niet instemt met de verhuizing en zich hiertegen verzet. In dit geval kan het soms nodig zijn om de (gedwongen) opname toch te laten plaatsvinden door middel van een Rechterlijke machtiging of met een Inbewaringstelling.

De overheid heeft een uitvoerige brochure uitgegeven waarin de wet Bopz voor betrokkene en familie duidelijk wordt uitgelegd.