Het beschikbare budget van WarmThuis wordt zoveel mogelijk gebruikt voor de directe zorg en begeleiding van onze bewoners. Voor veel andere zaken die bijdragen aan het welzijn van de bewoners zijn we afhankelijke van donaties en giften. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

  • De bouw van een verblijf voor de dieren
  • De aanleg van een bloemenpluktuin
  • De aanschaf van een bus voor activiteiten buiten de deur
  • Kunst voor in of om de woningen
  • De aanleg van een terras
  • De aanschaf van een duo-fiets

Wilt u WarmThuis financieel of materieel steunen? Neem dan  contact op met Hans van Amstel, directeur. Hij bespreekt met u de mogelijkheden waar uw gift voor kan worden gebruikt. Suggesties  van uw kant zijn natuurlijk welkom.

Een tweede mogelijkheid is een bedrag te storten op de bankrekening van Stichting WarmThuis: NL94 RABO 0110 0575 70, onder vermelding van ‘gift’.

WarmtThuis heeft vanaf 1 januari 2015 bij de ANBI status. Dit levert belastingvoordelen op bij giften en donaties.   Voor meer informatie over de belastingvoordelen bij een ANBI status klik hier.

Alle gevers onze hartelijke dank!