Fijne dag interviews: veel goede ideeen

Onlangs startten we met gesprekken met mensen die op onze wachtlijst staan. Het doel van deze gesprekken is tips te krijgen en ideeën op te doen hoe we ook onze toekomstige bewoners kunnen helpen hen – en hun naasten – een fijne dag te bezorgen. Met andere woorden: hoe kunnen we plezier organiseren? Hoe kwamen we op dit idee?

Bij WarmThuis staat alles in het teken om onze bewoners een fijne dag te bezorgen. Dat ligt vast in onze visie. Wanneer het gaat om de ziekte dementie, dan ligt de nadruk bijna altijd op de zwaarte van de ziekte. Zwaarte voor de betrokkene en voor de naaste. Denk maar aan de terminologie die men gebruikt: chronische rouw; kwetsbare oudere, ondersteuning, water tot de lippen, enzovoort.

Het zijn begrippen die niet inspirerend zijn en geen energie geven. Bij WarmThuis is dementie niet het vertrekpunt, maar de overtuiging dat ook iemand met dementie een fijn en plezierig leven kan leiden. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we hieraan ook vorm geven voor mensen die niet bij ons wonen, voor hen die op de wachtlijst staan. En dat zijn zo’n tweehonderd mensen. Daarom startten we met het project “Een fijne dag voor mensen met dementie en hun naasten die zelfstandig wonen.”