Inspiratie bij de buren

dinekeInspiratie bij de buren; ‘GEWOON DOEN!’

De zorg is verbeterd, het welbevinden is toegenomen en de familie is geruster. Dat zijn de belangrijkste ervaringen die bij de Reigershoeve zijn opgedaan met hun één op één programma ‘Wat zullen we nou beleven’ . Dit programma en de ervaringen stonden centraal op het symposium op 27 november 2015. Namens WarmThuis namen 5 medewerkers deel aan het symposium.

Activiteitendiensten

Hoe gaat het in zijn werk? Per week is bij Reigershoeve 32 uur iemand bezig met uitsluitend activiteiten met de bewoners, acht uur per woning. Zes van de acht uur worden besteed aan activiteiten met individuele bewoners en twee uur aan een groepsactiviteit. Alle medewerkers doen mee en worden ingeroosterd voor de activiteitendiensten.

Rust en alle tijd

Van het project is een film gemaakt. Opvallend bij de film was de rust die er was bij alle activiteiten die worden gedaan. Immers, de medewerker die ingeroosterd is voor activiteiten hoeft / mag zich niet met zorgtaken bezighouden, dus heeft alle tijd.

Plan per bewoner

Voor iedere individuele bewoner wordt een activiteitenplan gemaakt dat aansluit op zijn of haar wensen en behoeften. Dit wordt opgeschreven op een mooi en overzichtelijk A4tje, zodat altijd duidelijk is waar de activiteiten uit bestaan. Ervaring van de medewerkers bij Reigershoeve is dat zij hun bewoners nog beter leren kennen dan nu al het geval is.

De medewerkers deden de volgende uitspraken

  • “Ik bleek creatiever dan ik aanvankelijk dacht”
  • “Het feit dat je alle tijd hebt om met activiteiten bezig te zijn en je niet schuldig te voelen ‘dat ik zit’ is fantastisch. Vroeger in het verpleeghuis was dat uit den boze”