WarmThuis biedt een huiselijke, herkenbare, veilige en betekenisvolle omgeving die houvast biedt aan de zoekende mens met dementie. Een dergelijke omgeving is op de volgende wijze gerealiseerd:

De gebouwde omgeving

De woningen lijken zoveel mogelijk op gewone huizen. Iedere groepswoning kent dezelfde indeling. De voordeur geeft toegang tot een hal met een toilet en kapstok. Aansluitend is er een grote gemeenschappelijke woonkamer met een open keuken. Vanuit de woonkamer zijn de zit/slaapkamers bereikbaar via een gang waaraan ook twee badkamers, ieder met een rolstoeltoilet, zijn. Alle kamers zijn op de begane grond.

De woningen zijn zo veel mogelijk ingericht met bezittingen van de bewoners zelf. Dat geldt in ieder geval voor de eigen zit/slaapkamers maar ook voor de gemeenschappelijke huiskamer waar iedere bewoner iets van zichzelf terugvindt.

Soms moet bij de inrichting rekening worden gehouden met de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Bewoners kunnen bijvoorbeeld hun eigen vertrouwde bed mee verhuizen, maar wanneer zorg op bed nodig is zorgt WarmThuis voor een hoog/laag bed.

Familieleden, vrienden en bekenden

Familieleden, vrienden en bekenden zijn en blijven onlosmakelijk met de bewoners verbonden. Zij  dragen in hoge mate bij aan het welzijn van hun naasten. WarmThuis wil graag dat zij de woonvoorziening beschouwen als de nieuwe woning van hun partner, ouder, familielid of bekende waar zij, net als vroeger, op bezoek gaan.

Familieleden, vrienden en bekenden zijn altijd welkom en maken deel uit van- en draaien mee in het dagelijks leven in de woning. Niet ieder familielid hoeft op eenzelfde manier bij te dragen. De een speelt graag een actieve rol in de verzorging van het eigen familielid, terwijl de ander dat juist niet wil maar liever bijdraagt door bijvoorbeeld te helpen in de moestuin of het organiseren van een activiteit. Meer voorbeelden worden genoemd bij vrijwilligers.

De familie is ook erg belangrijk omdat zij over de levensgeschiedenis van hun naaste kunnen vertellen of schrijven. Dat draagt in hoge mate bij aan een goede relatie met de verzorgende en vrijwilligers, die daarmee kunnen aansluiten op de gebruiken, gewoonten en het verleden van de bewoner.

Professionaliteit en betrokkenheid van de medewerkers

De sleutel voor goede zorg ligt bij de medewerkers. Iedere groepswoning heeft een klein, eigen team van medewerkers die zijn toegerust met kennis van de doelgroep. Zij nemen de beleving van de bewoners als uitgangspunt voor hun handelen en weten hoe zij als gehechtheidfiguren kunnen functioneren. De medewerkers proberen het gedrag van de cliënt te begrijpen vanuit diens levensgeschiedenis en diens dementie. Nabijheid, vrijheid, herkenbaarheid en eigen regie van de bewoners zijn daarbij het uitgangspunt.

De medewerkers beschouwen de groepswoning als ‘het huis van de bewoners en hun familie’. Het ritme van de dag wordt dan ook door de bewoners bepaald, de medewerkers scheppen daarvoor de voorwaarden en bieden ondersteuning. Zij zijn uitnodigend naar de familieleden en andere – voor de bewoners – belangrijke bewoners om deel te nemen in het dagelijks leven.

Activiteiten

Voor een vertrouwde en betekenisvolle omgeving zijn de activiteiten waaraan de bewoners kunnen deelnemen van groot belang. Binnen de groepswoning zijn dat de bekende dagelijkse activiteiten als ontbijten, de krant lezen, afwassen, boodschappen doen, wassen en strijken en eten koken. Wanneer de bewoners dat nog kunnen èn willen, vervullen ze een actieve rol bij dergelijke activiteiten. Voor WarmThuis is die actieve rol echter geen doel op zich, veel belangrijker voor de bewoners zijn de non cognitieve signalen van deze activiteiten zoals geuren, geluiden, beelden en sfeer. Daarbij hoort ook dat zogenaamde instellingskenmerken zoals uniformen bij de medewerkers, strikte dagindelingen of anonieme routines niet aan de orde zijn.

Hetzelfde geldt voor het omliggende erf van de groepswoningen. Voor een aantal bewoners zal dat een breed scala aan activiteiten bieden, variërend van rondscharrelen, werken in de moestuin en het eten geven aan de kippen, konijnen, koeien, schapen en kalveren. Gezien de doelgroep van WarmThuis zal dit voor een deel van de bewoners beperkt blijven tot passief genieten van deze activiteiten.

Veiligheid en vrijheid

Hoe belangrijk een vertrouwde en huiselijke omgeving ook is, voor mensen met dementie is het minstens zo belangrijk dat de omgeving veilig is. WarmThuis vindt het belangrijk dat de bewoners – ondanks hun beperkingen ten gevolge van de dementie – vrij gebruik kunnen maken van het gehele terrein. Daarom wordt voor een goed evenwicht tussen maximale vrijheid en optimale veiligheid zowel op het erf als in de groepswoningen gericht gebruik gemaakt van domotica toepassingen, zoals bewegingsmelders. Het erf wordt omheind met een natuurlijke haag en is afgesloten met een (of meerdere) hek(ken). Vanuit de verschillende huiskamers is er goed overzicht (en dus toezicht) op het terrein en de andere woningen.

Onderdeel van de maatschappij

WarmThuis wil graag dat de bewoners van haar locaties zoveel mogelijk onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij. Bewoners kunnen als zij dat willen blijven deelnemen aan zelf georganiseerde activiteiten zoals zangles, een koor of de biljartvereniging. Verenigingen, kerken, scholen en andere (maatschappelijke) organisaties uit de omgeving worden uitgenodigd WamThuis te bezoeken en gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen. De moestuinen, de dieren en het erf worden daardoor levendige en aantrekkelijke plaatsen om te bezoeken. Het maakt WarmThuis bovendien aantrekkelijk voor vrijwilligers om op verschillende manieren actief te zijn.