De werkwijze van WarmThuis is gebaseerd op ‘Warme Zorg’, een door mede-oprichter Hans Houweling beschreven visie op psychogeriatrische zorg. Een belangrijke bron voor de visie is de gehechtheidstheorie van John Bowlby.

Gehechtheidsgedrag is elk gedrag dat tot doel heeft de nabijheid van een ander persoon te verwerven. Dit wordt manifest als iemand zich onveilig voelt. Men gaat dan op zoek naar veiligheid en geborgenheid.

Dementie is een ernstige aandoening van de hersenen waarbij iemand de continuïteit uit het leven kwijt raakt en zich in een vreemde wereld waant. Dit reactiveert gehechtheidsgedrag waarbij iemand met dementie op zoek kan gaan naar huis of moeder, maar zich ook kan aanklampen bij verzorgenden.

Warme Zorg geeft een theoretische onderbouwing aan de intuïtieve wijze waarop veel verzorgenden omgaan met mensen met dementie. Bijvoorbeeld door een arm om iemand heen te slaan, geruststellende en troostende woorden te spreken en empathie te tonen. Ook al wordt het gedrag niet altijd begrepen.

.

.

WarmThuis biedt met deze visie een herkenbare, veilige en betekenisvolle omgeving die houvast aan de zoekende mens met dementie biedt. De kernwaarden van WarmThuis zijn: nabijheid, vrijheid, eigen regie en herkenbaarheid.

Dit wordt gerealiseerd door:

  • De gebouwde omgeving, die zoveel mogelijk overeenkomsten heeft met “thuis”. Dit is terug te vinden in de maatvoering, indeling en inrichting van de woningen.
  • Professionele en betrokken medewerkers. Zij zijn toegerust met kennis van de doelgroep, zijn bekend met de visie van WarmThuis en weten hoe zij als gehechtheidsfiguren kunnen functioneren. Zij schromen niet voor het aangaan van lichamelijk contact en begrijpen het gedrag van de cliënt vanuit zijn of haar dementie.
  • De immateriële omgeving die gevormd wordt door prikkels en signalen zoals geuren, geluiden, beelden en sfeer.
  • Maatschappelijke emancipatie en integratie van mensen met dementie.
  • Familie en een groep betrokken vrijwilligers als vanzelfsprekende deelnemers in het huishouden.

Heeft u belangstelling voor een uitgebreide beschrijving van de visie WarmThuis? Download dan het visiedocument.