WarmThuis heeft twee locaties:

Op beide locaties staan vier huizen die bewoond worden door 6 mensen. Daarnaast is op beide locaties een ontmoetingscentrum met dagsociëteit  de mogelijkheid om te logeren voor mensen met dementie die zelfstandig thuis wonen.

Om te kunnen wonen bij WarmThuis is een indicatie van het CIZ nodig, met zorgzwaarteniveau  5 (ZZP5) of zorgzwaarteniveau 7 (ZZP7).

De kosten voor wonen bij WarmThuis zijn hetzelfde als in de reguliere verpleeghuiszorg. Het CAK brengt volgens landelijke afspraken een eigen inkomensafhankelijke bijdrage in rekening.

Helaas heeft WarmThuis een lange wachtlijst met een wachttijd van twee tot twee en half jaar.

Vanwege de lange wachttijd voor het wonen bij WarmThuis worden er geen informatiebijeenkomsten meer georganiseerd tot nader bericht.

Heeft u belangstelling voor of vragen over wonen bij WarmThuis? Dan kunt u contact opnemen met informatielijn.