logo-warmthuis-10-jaarStichting WarmThuis heeft twee kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Holland. Mensen met dementie die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen, leven er zo plezierig mogelijk. Er wordt deskundige- en gespecialiseerde- maar vooral menselijke zorg geboden waarbij het welzijn van de bewoners voorop staat.

Op locatie De Hulst in Oterleek is een van de woningen bestemd voor jonge mensen met dementie (jonger dan 60 jaar bij de verhuizing naar WarmThuis). Het vaste team van de woning heeft veel ervaring  met de begeleiding van de bewoners en familie, in de specifieke omstandigheden waarin zij verkeren.

Naast de woonvoorzieningen zijn er ook voorzieningen voor mensen met dementie die zelfstandig thuis wonen, en hun naasten; dagbesteding en de logeerhuizen.

Bekijk onze films

  • In de film ‘mooi werk’ wordt Aileen, woonzorgbegeleider bij WarmThuis, een dag gevolgd en kunt u zien hoe we werken (30 minuten).
  • In de film ‘WarmThuis in vogelvlucht’ krijgt u snel een indruk van onze locaties en werkwijze (3,5 minuten).

Dementie is een ernstige aandoening van de hersenen. Mensen die het overkomt raken de continuïteit in het leven kwijt en wanen zich in een vreemde wereld. WarmThuis biedt haar bewoners daarom een herkenbare, veilige en betekenisvolle omgeving. Onze kernwaarden daarbij zijn: nabijheid, vrijheid, eigen regie en herkenbaarheid. Meer informatie over onze werkwijze kunt u lezen in ons visie.

WarmThuis is een initiatief van en gerealiseerd door Hans Houweling, Rene de Vries en Hugo van Waarde.

anbi status

certificatie WT